Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Školské pomôcky

Zverejňujeme orientačné zoznamy potrebných pomôcok v jednotlivých ročníkoch:
link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9FJOGengxzjRlVhQ3J6eXRsbVU?usp=sharing


Organizačné zmeny v stravovaní

Informácie k stravovaniu v školských jedálňach od 1.9. 2019
Od 1. septembra 2019 je možné v súlade so Zákonom č. 544/2010 požiadať o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník materskej školy a pre žiakov základnej školy. Žiadateľom je zriaďovateľ, v našom prípade obec Radošina. Výška dotácie je 1,20 EUR na jedno dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.
Ak sú medzi záujemcami o stravovanie deti, ktoré potrebujú diétne stravovanie, v takom prípade obec je povinná vyplatiť dotáciu zákonnému zástupcovi. Sú stanovené pevné termíny, dokedy je obec povinná predložiť žiadosti o dotácie. Je to dvakrát v kalendárnom roku a k tomu je ešte možná aktualizácia do 10. augusta. Keďže od 1.9. 2019 bude možná dotácia prvýkrát, vzhľadom na termín veľkých prázdnin budeme musieť už do konca školského roka zistiť počet všetkých stravníkov v školskej jedálni. S veľkou pravdepodobnosťou ich počet bude oveľa vyšší ako terajší stav. Z tohto dôvodu bude potrebné zlepšiť podmienky stravovania. Už v predstihu sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia týkajúca sa okien, jedálne, elektroinštalácie a pod. Najväčšie úpravy sú naplánované od 17.6. 2019 (zdravotechnika) a vybavenie školskej kuchyne potrebným zariadením, tak aby od 1.9. bolo všetko pripravené pre stravovanie všetkých žiakov. Z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov môžu vzniknúť problémy s kapacitou stravníkov. Tu jednoznačne platí, že prednosť budú mať žiaci, po nich zamestnanci školy a až potom ostatní stravníci.

Noc s Andersenom

Aj tento rok som mala to šťastie, že som mohla zažiť noc s Andersenom. Hneď po príchode nám Palculienka, Škaredé káčatko a Princezná na hrášku prečítali rozprávku. Potom sme sa rozdelili do šiestich skupín. Museli sme hádať názvy rozprávok, za ktoré sme dostali pečiatky. Navštívil nás spisovateľ Stanislav Repaský, ktorý nám predstavil svoju knihu Natálkine dobrodružstvá. Po jeho príchode sme išli von a dostali sme indície, podľa ktorých sme hľadali poklad. Našiel ho Markus, ktorý bol v našom tíme. Keď sme sa vrátili z vonku hrali sme divadielka. Ďalší bod programu bola návšteva poľovníckeho domu. Dostali sme tam cukrovú vatu a spievali sme na stole. Keď sme sa vrátili, mali sme diskotéku s deviatačkami. Zaspali sme po polnoci celkom unavení. Veľmi sa mi tá akcia páčila, budem na ňu dlho spomínať. 
Nela Piknová 3.B

Gardenia 2019

Hovorí sa, že na jar sa všetko prebúdza k životu. Preto sa netreba čudovať, prečo tvorcovia zorganizovali túto vždy úspešnú výstavu práve v takomto krásnom období. Už sa stáva tradíciou, že niektoré triedy majú tú možnosť tieto výstavy navštíviť. Tento rok k nim patrili žiaci 6. a 8. ročníka, ktoré doprevádzali p. uč. Pakšiová a Šatkivská. Musím uznať, že tento rok sa tvorcovia naozaj prekonali. Už po vstupe do areálu Agrokomplexu sme ostali všetci unesení. Zovšadiaľ na nás dýchala príroda. Predávajúci vystavovali všelijaké, aj nám neznáme rastlinky, ovocné aj okrasné stromčeky či rôznofarebné orchidey. Vonku nám hrala príjemná hudba a my sme sa počas rozchodu motali popri stánkoch či už so záhradnými potrebami alebo občerstvením. Nepochybne najkupovanejšiou rastlinou bol nenáročný kaktus. Ten deň sme spojili príjemné s užitočným. Oboznámili sme sa s novými druhmi porastov a užili si veľa zábavy.
Eva Sigetová, 8. ročník

Školský karneval

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v priestoroch kultúrneho domu už tradične konal karneval.  Takmer deväťdesiat žiakov sa prezlieklo za masky. Deti už týždne pred tým usilovne pracovali na svojich maskách. Po začatí karnevalu mali všetci porotcovia veľa práce, aby rozhodli o najlepšej maske. O dobrú náladu sa postaral DJ, ktorý rôznymi piesňami potešil malých i veľkých. Všetci netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Svoju odmenu však dostal každý, za čo môžeme poďakovať milým sponzorom. Prvé miesto dostal Miško Kučera ako Most SNP.
Kristína Peleškeiová 8. r.

Luskáčik v Piešťanoch

Luskáčik je baletná vianočná rozprávka, ktorá sa odohráva na Štedrý večer v malom zasneženom mestečku. Naši žiaci ju prežili 5. februára v Dome umenia v Piešťanoch.
Detskí diváci sa vydali na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii ZUŠ Piešťany -  sólistov, ale aj tanečných skupín - Austedis, Striebornička a Plejády. Túto tanečnú inscenáciu zatancovali deti vo veku od 5-18 rokov. Každá tanečná skupina nacvičovala svoj kúsok príbehu osobitne a spolu sme docvičovali na dvoch stretnutiach vo veľkej telocvični. Toto tanečné predstavenie sme nacvičovali dlhé 3 mesiace a stretávali sme sa 3x do týždňa. Pre veľký úspech sa vedenie ZUŠ rozhodlo predstavenie zopakovať ešte raz, nielen pre verejnosť, ale aj pre školy. A tak zažila krásu tanca aj naša ôsma a deviata trieda. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto predstavenia ako účinkujúca.
Nina Lipárová - 8. roč.

Lyžiarsky výcvik 2019

Vybraní žiaci 7. a 8. ročníka sa vybrali na lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v dňoch od 20. do 25. januára. Na výcviku sa zúčastnila aj ZŠ Rybany. Na svahu sme boli rozdelení na dve skupiny, lyžiari a nelyžiari. Starali sa o nás pán uč. Barborík, pani uč. Vráblová a Patáková. Nechýbali ani každovečerné dvojhodinové prechádzky, ktoré sme si obľúbili. Okrem jedinečného zážitku sme mohli spoznať nových kamarátov a aj počasie bolo veľmi dobré. Mali sme veľa snehu a dobre sme sa zabávali.
Nina Lipárová - 8. r.

Hlavina junior pre školu

Tento rok sme s naším divadlom začali trošku neskôr. Naša režisérka Kristína Jančovičová sa rozhodla, že budeme hrať divadelnú hru s názvom Ako som vstúpil do seba od Stanislava Štepku. Ako každý rok sme si rozdali úlohy, naučili texty, nacvičili choreografie, aby bolo všetko TIP-TOP. Raz do týždňa sme sa stretli, občas to bolo aj viackrát. Spoločne sme si pripravili naše rekvizity a kostýmy. Naša premiéra prišla 5.1.2019 v Radošine. Na nás hercov prišiel stres. Diváci nedočkavo sedeli a čakali, kedy zhasnú svetlá. Keď som odohrala svoju prvú scénu, spadla zo mňa tréma a potom som už s úsmevom všetko odohrala. Nakoniec prišiel potlesk, ktorý značí, že sa našim divákom predstavenie páčilo. Kristínke patrí veľké ĎAKUJEM za veľkú trpezlivosť.
Nina Lipárová 8. r.