Oznamy

O Z N A M Y
Pre zavádzanie pravidiel ochrany osobných údajov GDPR bude fotogaléria a niektoré ďalšie stránky nedostupné do odvolania.
Ak chcete venovať našej škole 2% z dane, pripravené formuláre nájdete v časti DOKUMENTY > PRE VEREJNOSŤ > 2 PERCENTÁ. Ďakujeme

Učitelia

VEDENIE ZŠ s MŠ V RADOŠINE
ZARADENIE
MENO
riaditeľ školy
Mgr. Anton Fekula
zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Gabriela Bahelková
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Viera Kršková

UČITELIA ZŠ
ZARADENIE
MENO
výchovná poradkyňa
Mgr. Alena Španková
triedna učiteľka 1. r.
Mgr. Beáta Valovičová
triedna učiteľka 2. r.
Mgr. Gabriela Bahelková
triedna učiteľka 2. r.
Mgr. Petra Slišková
triedna učiteľka 3. r.
Mgr. Viera Lüleiová
triedna učiteľka 4. r.
Mgr. Ivana Slišková
triedna učiteľka 5. r. Mgr. Jarmila Pakšiová
triedna učiteľka 6. r.
Ing. Tatiana Patáková
triedna učiteľka 7. r.
Mgr. Daniela Šatkivská
triedny učiteľ 8. r.
Mgr. Miloš Gábriš
triedny učiteľ 9. r.
PaedDr. Ľuboš Barborík
učiteľka
Mgr. Zuzana MasrnováVYCHOVÁVATEĽKY ŠKD
ZARADENIE
MENO
vychvávateľka ŠKD
Gabriela Vráblová
vychvávateľka ŠKD
Viera Dingová