Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Učitelia

VEDENIE ZŠ s MŠ V RADOŠINE
ZARADENIE
MENO
riaditeľ školy
Mgr. Anton Fekula
zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Gabriela Bahelková
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Viera Kršková

UČITELIA ZŠ
ZARADENIE
MENO
výchovná poradkyňa
Mgr. Alena Španková
triedna učiteľka 1. r.
Mgr. Ivana Slišková
triedna učiteľka 2. r.
Mgr. Beáta Valovičová
triedna učiteľka 3. r.
Mgr. Gabriela Bahelková
triedna učiteľka 3. r.
Mgr. Petra Slišková
triedna učiteľka 4. r.
Mgr. Viera Lüleiová
triedny učiteľ 5. r.
PaedDr. Ľuboš Barborík
triedna učiteľka 6. r. Mgr. Jarmila Pakšiová
triedna učiteľka 7. r.
Ing. Tatiana Patáková
triedna učiteľka 8. r.
Mgr. Daniela Šatkivská
triedny učiteľ 9. r.
Mgr. Miloš Gábriš
učiteľka
Mgr. Zuzana Masrnová
učiteľka
Mgr. Lucia Pánska
učiteľka
Mgr. Mária Minarovičová

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD
ZARADENIE
MENO
vychovávateľka ŠKD
Gabriela Vráblová
vychovávateľka ŠKD
Viera Dingová