Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

Učitelia

VEDENIE ZŠ s MŠ V RADOŠINE
ZARADENIE
MENO
riaditeľ školy
Mgr. Anton Fekula
zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Gabriela Bahelková
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Viera Kršková

UČITELIA ZŠ
ZARADENIE
MENO
výchovná poradkyňa
Mgr. Alena Španková

triedna učiteľka 1. r.
Mgr. Viera Lüleiová
triedna učiteľka 2. r.
Mgr. Ivana Slišková
triedna učiteľka 3. r.
Mgr. Beáta Valovičová
triedna učiteľka 4. r.
Mgr. Gabriela Bahelková
triedna učiteľka 4. r.
Mgr. Petra Slišková


triedny učiteľ 5. r.
Mgr. Miloš Gábriš
triedny učiteľ 6. r.
PaedDr. Ľuboš Barborík
triedna učiteľka 7. r. Mgr. Jarmila Pakšiová
triedna učiteľka 8. r.
Ing. Tatiana Patáková
triedna učiteľka 9. r.
Mgr. Daniela Šatkivská

učiteľka
Mgr. Zuzana Masrnová
učiteľka
Mgr. Lucia Pánska
učiteľka
Mgr. Mária Minarovičová

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD
ZARADENIE
MENO
vychovávateľka ŠKD
Gabriela Vráblová
vychovávateľka ŠKD
Viera Dingová