Oznamy

O Z N A M Y
Školský karneval sa pre zvýšenú chorobnosť odkladá na 22. 2. 2019.


Profil školy

Všeobecné informácie
Názov školy: Základná škola s materskou školou Radošina
Adresa školy: Ul. kpt. Nálepku 530/13, Radošina
Telefónne číslo: 038/53 98 228
Internetová adresa: www.zsradosina.edu.sk
E-mailová adresa: zsradosina@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec Radošina

Vedenie školy
Mgr. Anton Fekula - riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Bahelková - zástupkyňa riaditeľa školy
Viera Kršková - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Jana Lukačovičová - vedúca ŠJ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy
https://drive.google.com/open?id=0B9FJOGengxzjR2UzXzFLeGlFbms