Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Profil školy

Všeobecné informácie
Názov školy: Základná škola s materskou školou Radošina
Adresa školy: Ul. kpt. Nálepku 530/13, Radošina
Telefónne číslo: 038/53 98 228
Internetová adresa: www.zsradosina.edu.sk
E-mailová adresa: zsradosina@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec Radošina

Vedenie školy
Mgr. Anton Fekula - riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Bahelková - zástupkyňa riaditeľa školy
Viera Kršková - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Jana Lukačovičová - vedúca ŠJ