Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

Profil školy

Všeobecné informácie
Názov školy: Základná škola s materskou školou Radošina
Adresa školy: Ul. kpt. Nálepku 530/13, Radošina
Telefónne číslo: 038/53 98 228
Internetová adresa: www.zsradosina.edu.sk
E-mailová adresa: zsradosina@zoznam.sk
Zriaďovateľ: obec Radošina

Vedenie školy
Mgr. Anton Fekula - riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Bahelková - zástupkyňa riaditeľa školy
Viera Kršková - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Jana Lukačovičová - vedúca ŠJ