Oznamy

O Z N A M Y
Pre zavádzanie pravidiel ochrany osobných údajov GDPR bude fotogaléria a niektoré ďalšie stránky nedostupné do odvolania.

Kontakty

poštová adresa
ZŠ s MŠ Radošina
Kpt. Nálepku 13
956 05 Radošina

e-mail
riaditeľ školy: zsradosina@zoznam.sk
výchovná poradkyňa: poradkyna.zsradosina@gmail.com
webmaster: webmaster@vselico.com

telefón
038/5398228
038/5398750
038/5398757
jedáleň: 038/5398339


webové sídlo
http://www.zsradosina.edu.sk