Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa Mgr. Alena Španková sleduje a zaznamenáva výchovné a vyučovacie problémy žiakov, sprostredkováva pedagogicko-psychologické vyšetrenia a poskytuje žiakom aj rodičom informácie o možnostiach štúdia na stredných školách.

Rodičia majú možnosť konzultácie vždy v stredu od 8.30 do 12.30 hod. v kabinete výchovného poradcu, najlepšie je vopred sa dohodnúť telefonicky na čísle školy.

E-mail:
poradkyna.zsradosina@gmail.com


Zoznam stredných škôl v blízkom okolí je
TU

Najnovšie informácie pre deviatakov o stredných školách a dôležitých termínoch na stiahnutie nájdete
 TU 
a na stránkach školských výpočtových stredísk
http://www.svs.edu.sk/