Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Leví kráľ

Už od leta sme v súbore Hlavina junior spoločne pripravovali divadelnú hru s názvom Leví kráľ. Absolvovali sme mnoho poctivých nácvikov, ktoré opäť nevyšli nazmar. Rozdali sme si úlohy, naučili sa texty a nacvičili každý malý detail. Všetko predsa musí byť dokonalé. Spoločne sme pripravili kulisy, nachystali a premerali kostýmy či rekvizity.
Prišla chvíľa, keď zhasli svetlá, pustila sa hudba a všetko sa to začalo. Divadelná sála bola plná a každý nedočkavo sedel a čakal čo opäť predvedieme. Keď odznie posledná veta užívame si potlesk, pískanie obecenstva s obrovským pocitom radosti. Vtedy vieme, že všetko, čo sme do divadla vložili sa oplatilo. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorý sa snažili, pomáhali a pripravovali.
Lenka Ďurišová