Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Testovanie9 - výsledky žiakov

Testovanie 9 2018
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
62,2
68,6
% úspešnosť v SR
63,0
55,9
% úspešnosť - rozdiel
-0,8
+12,7

Testovanie 9 2017
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
67
66
% úspešnosť v SR
61,2
56,4
% úspešnosť - rozdiel
+5,8
+9,6

Testovanie 9 2016
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
53,3
59,1
% úspešnosť v SR
62,6
52,8
% úspešnosť - rozdiel
-9,3
+6,3

Testovanie 9 2015
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
63,54
50,62
% úspešnosť v SR
62,58
52,68
% úspešnosť - rozdiel
+0,96
-2,06

Testovanie 9 2014
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
66,00
52,61
% úspešnosť v SR
62,00
54,67
% úspešnosť - rozdiel
+4,00
-2,06

Testovanie 9 2013
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
63,50
63,75
% úspešnosť v SR
67,51
60,07
% úspešnosť - rozdiel
-4,01
+3,68

Testovanie 9 2012
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
58,22
58,06
% úspešnosť v SR
54,47
57,54
% úspešnosť - rozdiel
+3,75
+0,52

Testovanie 9 2011
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
63,8
55,0
% úspešnosť v SR
58,2
52,9
% úspešnosť - rozdiel
+5,6
+2,1

Testovanie 9 2010
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
67,5
60,6
% úspešnosť v SR
67,6
60,1
% úspešnosť - rozdiel
-0,1
0,5

Testovanie 9 2009
slovenský jazyk
matematika
% úspešnosť školy
59,1
47,6
% úspešnosť v SR
61,3
53,0
% úspešnosť - rozdiel
-2,2
-5,4