Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

Biela pastelka

Biela pastelka je dobročinná zbierka, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým. Aj tento rok sa naša škola zapojila. Žiačky deviateho ročníka chodili s pokladničkami po škole i dedine a každý, kto chcel, mohol prispieť ľubovoľnou čiastkou. Či už malou, alebo o niečo väčšou. No i pár centov môže pomôcť týmto ľuďom žiť plnohodnotnejší život. Ako poďakovanie a spomienku, že prispel na dobrú vec, každý dostal malú spinku Biela pastelka. Ďakujeme všetkým ktorí pomohli! 
Elena Kučerová IX.