Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

Hlavina junior pre školu

Tento rok sme s naším divadlom začali trošku neskôr. Naša režisérka Kristína Jančovičová sa rozhodla, že budeme hrať divadelnú hru s názvom Ako som vstúpil do seba od Stanislava Štepku. Ako každý rok sme si rozdali úlohy, naučili texty, nacvičili choreografie, aby bolo všetko TIP-TOP. Raz do týždňa sme sa stretli, občas to bolo aj viackrát. Spoločne sme si pripravili naše rekvizity a kostýmy. Naša premiéra prišla 5.1.2019 v Radošine. Na nás hercov prišiel stres. Diváci nedočkavo sedeli a čakali, kedy zhasnú svetlá. Keď som odohrala svoju prvú scénu, spadla zo mňa tréma a potom som už s úsmevom všetko odohrala. Nakoniec prišiel potlesk, ktorý značí, že sa našim divákom predstavenie páčilo. Kristínke patrí veľké ĎAKUJEM za veľkú trpezlivosť.
Nina Lipárová 8. r.