Oznamy

O Z N A M Y
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radošina oznamuje, že dňa 21. 11. 2018 bude poskytnuté voľno riaditeľom školy pre 6. - 9. ročník v súlade v súlade s par. 150 ods. 5 školského zákona z organizačných dôvodov v súvislosti s T5 2018.