Oznamy

O Z N A M Y
15. januára (utorok) sa uskutoční stretnutie rodičov a pedagógov od 14.00-16.30 formou individuálnych konzultácií.