Oznamy

O Z N A M Y
Pre zavádzanie pravidiel ochrany osobných údajov GDPR bude fotogaléria a niektoré ďalšie stránky nedostupné do odvolania.
Ak chcete venovať našej škole 2% z dane, pripravené formuláre nájdete v časti DOKUMENTY > PRE VEREJNOSŤ > 2 PERCENTÁ. Ďakujeme