Oznamy

O Z N A M Y
Školský karneval sa pre zvýšenú chorobnosť odkladá na 22. 2. 2019.