Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Divadelné predstavenie

Dňa 17.10. sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Farma zvierat, ktoré sa konalo v starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Obsah divadelnej hry spočíval v zmene panskej farmy na zvieraciu. Snaží sa poukázať na život zvierat pod nadvládou nenávidených ľudí a po ich vyhnaní, kedy sa farmy zmocnia prasce, ktoré si začnú prispôsobovať zákony. Zavedú teror a šíria strach len kvôli tomu, aby sa udržali pri moci. Legendárny slogan Všetky zvieratá sú si rovné sa zmenil na: Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie."
Lenka Ďurišová