Oznamy

O Z N A M Y
Školský karneval sa pre zvýšenú chorobnosť odkladá na 22. 2. 2019.


Divadelné predstavenie

Dňa 17.10. sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Farma zvierat, ktoré sa konalo v starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Obsah divadelnej hry spočíval v zmene panskej farmy na zvieraciu. Snaží sa poukázať na život zvierat pod nadvládou nenávidených ľudí a po ich vyhnaní, kedy sa farmy zmocnia prasce, ktoré si začnú prispôsobovať zákony. Zavedú teror a šíria strach len kvôli tomu, aby sa udržali pri moci. Legendárny slogan Všetky zvieratá sú si rovné sa zmenil na: Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie."
Lenka Ďurišová